Satavenue Satavenue
Iridium kontantkort + 300 minuter (12 månader)

Iridium kontantkort + 300 minuter (12 månader)

5050 SEK ex.moms
SIM-kort + påfyllning för Iridium kontantkort. Giltighetstid 12 månader.

Detta SIM-kort kan inte förlängas eller fyllas på. Kortet är giltigt i 12 månader och anses därefter förbrukat alternativt när inkluderade minuter är förbrukade.

Kortet aktiveras omgående vid leverans om inte annat meddelas. Önskar du att kortet aktiveras ett specifikt datum ska du meddela oss om detta snarast.